Boeken in 2007: 43-51 | home | Boeken in 2007: 59-68

14 mei 2007

Boeken in 2007: 52-58

boek 52: The ringmaster’s daughter, Jostein Gaarder
Nederlandse titel: De dochter van de circusdirecteur
Dit boek was mijn keuze voor de leesgroep waar ik deel van uit maak. Petter, een man met veel fantasie, verkoopt ideeën voor verhalen en plots aan schrijvers zonder inspiratie. In dit boek vertelt hij zijn levensverhaal. Er zijn veel verhalen in verhalen en er blijken allerlei paralellen te zijn tussen feiten en fictie.
Conclusie: Goed boek van deze Noorse schrijver. Een van de deelverhalen zou van mij wel uitgewerkt mogen worden tot een compleet boek (de laatste 300, over 300 mensen die een wereldramp overleven).

boek 53: De reünie, Simone van der Vlugt
De aankondiging van een schoolreünie zet Sabines leven plotseling op zijn kop. Het rakelt een moeilijk onderwerp op: de verdwijning van haar klasgenoot Isabel. Nu tien jaar later is er nog steeds een schuldgevoel en komen er steeds flarden van herinneringen aan die tijd terug. Wat is het verhaal achter Isabels verdwijning?
Conclusie: Briljante psychologische thriller.

boek 54: Schijndood, Simone van der Vlugt
Kris studeert in Amsterdam. Hij heeft al jaren last van angstdromen en daarom besluit hij een reïncarnatietherapeute te bezoeken. Die neemt hem mee naar zijn vroegere ik in de zeventiende eeuw, Olivier Moeriaans, wiens carrière als kunstschilder abrupt wordt afgebroken als de artsen constateren dat hij melaats is.
Conclusie: Duidelijk en niet zweverig boek over een moeilijk grijpbaar onderwerp. Mooie afwisseling van nu en toen.

boek 55: Check mail, Matt Beaumont
Een roman over kantoorgekonkel en bedrijfintriges op een reclamebureau, verteld in een opeenvolging van e-mails, die met groeiende intensiteit over het bedrijfsnetwerk scheren.
Conclusie: Wel grappig, maar af en toe vermoeiend, al die mailtjes. De dubbele agenda’s van diverse personen worden wel heel mooi uitgelicht.

boek 56: Het Omen, David Seltzer
2000 jaar geleden was zijn geboorte voorspeld – nu is hij vijf en zijn tijd is gekomen… Op het zesde uur van de zesde dag van de zesde maand wordt een jongen geboren wiens komst de wereld zal veranderen. Dit boek is de bewerking van de gelijknamige film (die ik niet heb gezien en ook niet ga bekijken).
Conclusie: Gruwelijk boek, wel goed geschreven.

boek 57: Diep, Inge Diepman en Sylia de Graaf
Britt en Paula zijn zwanger van hun tweede kind; het is Britt’s eerste zwangerschap. In dit boek lezen we over de zwangerschap en geboorte van David, maar vooral ook over de tijd daarna. David blijkt, doordat hij veel te vroeg kwam, beschadigd te zijn. Het boek is een nagedachtenis aan David Diepman, zoon van Inge en Sylia, die na vijf weken overleed; het is deels autobiografisch, deels roman.
Conclusie: Mooi boek over een hele moeilijke tijd; af en toe wilde ik graag weten wat “echt” was en wat niet, maar over het algemeen las het als een goed verhaal.

boek 58: Shabono, Florinda Donner
Florinda Donner is anthropologe en leefde een tijd mee met een indianenstam in de jungle van Venezuela en Brazilië. Dit boek is een geromantiseerd verslag van haar leven daar.
Conclusie: Het begin was lastig, maar daarna las dit boek erg fijn. De schrijfster geeft aan de volgorde van gebeurtenissen te hebben veranderd om een beter leesbaar manuscript te krijgen; dat is haar gelukt.

posted to Boeken in 2007 @ 15:40

Boeken in 2007: 43-51 | home | Boeken in 2007: 59-68